behafarin
04 آبان 1401 - 14:25

شعرخوانی مهدی رسولی درباره اغتشاشات اخیر/ اعتراض می‌کنم به عده‌ای که هیچ نیستند

مهدی رسولی مداح سرشناس کشورمان درپی اعتراض‌ها و اغتشاش‌های اخیر کشور شعرخوانی داشت که نماهنگی از این شعرخوانی منتشر شد. به گزارش خبرنگار حوزه مسجد و هیأت خبرگزاری فارس، مهدی رسولی مداح سرشناس کشورمان در پی اعتراض‌ها و اغتشاش‌های اخیر کشور شعرخوانی داشت که نماهنگی از این شعرخوانی منتشر شد. متن شعر این نماهنگ به شرح زیر است: مهدی رسولیدر پیاعتراض من به جا  اعتراض تو به جا اعتراض حق ماست من به عده‌ای که فرصت اگر شود مثل گرگ زوزه می‌کشند مثل کرکسان منتظر  به لقمه‌های مرده دلخوشند  اعتراض می‌کنم کرکساناعتراض من به این تحجر مدرن اعتراض من به اغتشاش بی ثمر به شهروند بی خبر همیشگی است ننگ بر کسی که گفته زنده نیست زن ما که قرن‌هاست گفته‌ایم، زن زندگی است من به اختلاس گله‌ای موش‌ها من به اقتصاد خسته از وطن‌فروش‌ها اعتراض می‌کنم من به زحم‌های بیشمار بر تمام باورم روی شانه‌های کشورم، بر درخت بار آورم اعتراض می‌کنم عده‌ای که نان به نرخ روز می‌خورند عده‌ای که آب آسیاب دشمن‌اند عده‌ای که روی خستگی میهمنم دراز می‌کشند عده‌ای که خون این همه شهید را به وعده‌های پوچ دشمنان فروختند از من و تو نیستند اعتراض می‌کنم به عده‌ای که هیچ نیستند عده‌های بی وطن، عده‌های بی‌وطن اعتراض می‌کنم میهمنمفیلم این شعرخوانی را اینجا ببینید: پایان پیام/
منبع: فارس
شناسه خبر: 803506