behafarin
05 مرداد 1401 - 08:17

اشتغال آفرینی با مهارت‌های نوین دانش بنیان

مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای خوزستان گفت: آموزشگاه‌های آزاد برای اشتغال آفرینی بدنبال مهارت‌های نوین دانش بنیان باشند. جلیل بیت مشعلی  گفت: اولویت اول هدایت آموزش فنی وحرفه‌ای به سمت مهارت‌های دانش بنیان واشتغال آفرین ازطریق آموزشگاه‌های آزاد است و سوق دادن آموزش به سمت مهارت‌های دانش بنیان نیاز‌مند مساعدت، هم افزایی کانون انجمن صنفی آموزشگاه‌های آزاد در ایجاد رشته‌های نوین اشتغال آفرین است. او می گوید: سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور برای تحقق این مهم و توسعه بخش خصوصی باجدیت پیگیرپرداخت تسهیلات حمایتی است، استانداری خوزستان بویژه معاون هماهنگی اموراقتصادی آمادگی حمایت از بخش خصوصی وتوسعه اشتغال پایدار فنی وحرفه‌ای دارند. مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای خوزستان گفت: مناطق محروم و کمتر توسعه یافته نیازمند نگاه ویژه مهارتی برای بهره مندی از آموزش فنی وحرفه‌ای است که ضرورت دارد بخش خصوصی در این مناطق پرجمعیت سرمایه گذاری کنند. به گفته این مقام مسئول باید با تعامل، هم افزایی وهمکاری بین بخشی از تمام ظرفیت‌هایی مانند بسیج، مساجد، خیرین مهارتی وگروه‌های جهادی برای تبین و ترویج فرهنگ مهارت آموزی در جهت توسعه آموزش فنی وحرفه ای، کارآفرینی واشتغال استفاده کرد. قانون مداری ورعایت مقررات از سوی آموزشگاه‌های آزاد یک الزام ضروری است وبا آموزشگاه‌های متخلف با جدیت برخورد خواهد شد چرا که تخلف سبب تضیغ حق مردم از مهارت می‌شود. باشگاه خبرنگاران جوانخوزستاناهواز
شناسه خبر: 473829